Srbija / Kosovo : Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde (22. jul 2010)

Izjava Bernara Kušnera:

„ Međunarodni sud pravde je 22. jula saopštio svoje savetodavno mišljenje o usklađenosti međunarodnog prava sa deklaracijom o nezavisnosti Kosova. Ovo mišljenje jasno potvrđuje da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti ni sa međunarodnim pravom, ni sa rezolucijom 1244, što je Francuska oduvek isticala i ja se tome radujem.

Razmišljajući o mogućem razočarenju Srba i mogućem zadovoljstvu Kosovara, još jednom izražavam svoje lično prijateljstvo i prijateljstvo francuskog naroda za te dve zemlje.

Mišljenje suda jača nezavisnost Kosova, koja je na snazi više od dve godine i koju je već priznalo 69 država. Nezavisnost Kosova je nepovratna. Mišljenje Međunarodnog suda pravde predstavlja važnu etapu jer označava završetak pravne debate o ovom pitanju koji će omogućiti svim stranama da se od sada posvete drugim nerešenim pitanjima.

Želeo bih takođe da pozdravim uloženi trud Visoke predstavnice za inostrane poslove i politiku bezbednosti, gđe Katrin Ešton, tokom poslednjih nedelja na približavanju mišljenja svih strana.

Pozivamo sve države koje su čekale ovo mišljenje da bi donele odluku o priznanju nove države da je više ne odlažu.

Sada Kosovo i Srbija treba da nađu put političkog dijaloga kako bi se na pragmatičan način prevazišli konkretni problemi između Beograda i Prištine u interesu svih, a prvenstveno srpske zajednice na Kosovu.

Taj dijalog je važan za stabilnost regiona. Potreban je takođe jer ove dve države, Srbija i Kosovo streme da postanu članice Evropske unije kao i zato što njihovo priključenje EU podrazumeva da su predhodno uspostavile normalne odnose između država članica što će im omogućiti da rade na evropskim tekovinama.

Ovo mišljenje označava početak nove etape. Od sada se treba usresrediti na budućnost. Budućnost Srbije je u Evropskoj uniji kao i budućnost Kosova, u skladu sa evropskom perspektivom regiona i sa odgovarajućim zaključcima Saveta.“

Objavljeno 09/08/2010

gore