Srbija/Vize : Zajedničko saopštenje 17 zemalja Evrope.

Na osnovu rasprava tokom poslednjeg saveta za pravne i unutrašnje poslove Evropske unije vezana za proces liberalizacije viznog režima u korist Srbije, na inicijativu Francuske, usvojeno je danas sledeće saopštenje o proširivanju režima besplatnih viza.

"Zajedničko saopštenje Francuske, Slovenije, Austrije, Češke republike, Danske, Estonije, Grčke, Italije, Litvanije, Luksemburga, Kipra, Mađarske, Norveške, Nemačke, Slovačke, Španije, i Švedske.

Evropska komisija i Slovenija kao predsedavajući pozvali su u petak 18. aprila zemlje članice Evropske unije da olakšaju izdavanje viza sa građane Srbije i drugih zemalja zapadnog Balkana u perspektivi potpune liberalizacije viznog režima. Takođe, on predstavlja i znak da je Evropska unija u celini voljna da podrži stremljenje Srbije ka Evropi.

Pored podrške Srbiji kako bismo joj pomogli da se približi Evropskoj uniji, odlučili smo da - u korist Srbije - u potpunosti iskoristimo fleksibilnost na koju je ukazala Evropska komisija kako bi se besplatne vize bile izdate svim pojedinačnim podnosiocima zahteva gde za to postoji mogućnost a u punoj saglasnosti za šengenskim propisima. Evropska komisija procenjuje da bi to trebalo da omogući izdavanje besplatnih viza za gotovo 80 procenata građana. Dakle, ubuduće će i većina mladih ispod 25 godina moći da dobije besplatne vize . "

***

Ambasada Francuske počinje da primenjuje ove smernice od danas imajući za cilj i da obezbedi besplatne vize sa sve mlade ispod 25 godina kao i za bližu rodbinu srpskih državljana koji imaju prebivalište u Francuskoj.

U Beogradu 6.maja 2008.

Objavljeno 06/05/2008

gore