Srbija najavljuje svoj doprinos pripremama za COP21

U četvrtak 11. juna, vlada Srbije usvojila je svoj nacionalni doprinos za pripremu COP21 (INDC – Intended Nationally Determined Contribution). Objavu je potvrdila gđa Snežana Bogosavljević-Boškovic, Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije, tokom seminara o zaštiti životne sredine kome je prisustvovao i gdin Maroš Šefčović, potpredsednik za Energetsku uniju Evropske komisije. U okviru sporazuma čija je priprema u toku, Srbija se obavezuje da u periodu do 2030. godine smanji svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte u iznosu od 9,8% (u odnosu na 1990. godinu).

JPEG

JPEG

JPEG

Ambasador Francuske, gđa Kristin Moro, sa svoje strane izložila je način na koji su organizovani pregovori koji prethode COP 21. Srdačno je čestitala Srbiji na uloženim naporima koji su doveli do ovog rezultata : najave srpskog nacionalnog doprinosa u traženom roku (pre kraja juna). Još jednom je potvrdila spremnost Francuske da pruži podršku vladi Srbije kako bi što bolje pripremila svoje učešće na COP21. Govor ambasadorke možete pronaći ovde.

Zahvaljujući ovoj objavi, Srbija je postala prva balkanska zemlja koja je finalizirala ovaj dokumenat. Pored toga, ona je takođe i prva zemlja kandidat za pristupanje EU koja je predala svoj doprinos pripremama za COP21. Više od simbola regionalne dinamike, čiji nosilac Srbija želi da bude u sektoru klimatskih promena, ovaj doprinos potvrđuje angažovanost Srbije u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, i to posebno vezano za sprovođenje evropskih pravnih tekovina poglavlja 27 « Životna sredina i klimatske promene ».

Objavljeno 16/06/2015

gore