Srpske opštine i lokalne zajednice u borbi protiv klimatskih promena!

Grad Kragujevac je partner francuskog grada Sirena, sa kojim sprovodi programe razmene i konkretne projekte o pitanjima životne sredine, kao što je upravljanje otpadom. Stoga je ambasada Francuske, koja pomno prati Srbiju u njenoj pripremi za COP21, odlučila da sa gradom Kragujevcem 1. oktobra organizuje zajedničku konferenciju o suštinskom značaju uključivanja lokalnih zajednica u borbu protiv klimatskih promena.

Gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić otvorio je ovaj seminar uz ambasadora Francuske. Ambasador Francuske je naglasila da se borba protiv klimatskih promena ne ogleda samo kroz odluke vlade. Aktivnost lokalnih zajednica igra ključnu ulogu u ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promene. Konferenciji su prisustvovali i francuski stručnjaci koji su tokom dana podelili svoja iskustva i inicijative sa predstavnicima srpskih opština, kao i inovativna ekološka rešenja koja se mogu implementirati na lokalnom nivou kako bi se poboljšala atraktivnost teritorija.

JPEG

JPEG

Ovaj događaj koji je okupio preko 80 učesnika iz 25 različitih opština u Srbiji, deo je aktivnosti iz ciklusa "Ekološki izazovi: a da se aklimatizujemo?" organizovanih od strane ambasade i francuskog Instituta kako bi se mobilisali različiti tipovi publike u Srbiji i da bi se podstaklo razmišljanje i tražili odgovori na izazove klimatskih promena.

Ta konferencija pokazuje vodeće mesto koje je Francuska odlučila da daje lokalnim zajednicama i civilnom društvu tokom COP21. Posvećenost lokalnih vlasti će se čuti i u Parizu 4. Decembra ove godine, prilikom Samita predstavnika lokalne vlasti za Klimu

JPEG

JPEG

U prilogu je kompletan program konferencije.

PDF - 1.3 Mo
(PDF - 1.3 Mo)

publie le 09/10/2015

hautdepage