Stipendije Vlade Francuske 2017-2018. [fr]

Nastavite studije u Francuskoj i konkurišite za stipendiju koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji. Svake godine, pedeset studenata dobije finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj visokoškolskoj ustanovi u Parizu, Bordou, Tuluzu, Strazburu, Lionu, Lilu, Nici, Monpeljeu i drugim gradovima u Francuskoj.

Iskoristite i vi ovu mogućnost za studiranje u Francuskoj!
Konkurs za stipendije 2017-2018. otvoren je do 17. marta. 2017.

Podnošenje kandidatura:
Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd
vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:
master 2 - sve oblasti
• master 2 - stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
• doktorat u komentorstvu
• post-master program "Kopernik"
• stipendija za Nacionalnu visoku školu za lepu umetnost (ENSBA).

Uslove i kriterijume naći ćete na sajtovima:
www.institutfrancais.rs
www.srbija.campusfrance.org

Pratite naše aktuelnosti: Facebook Campus France Serbie/Studirajte u Francuskoj

JPEG

Objavljeno 15/11/2016

gore