Stipendije « inovacije i nove tehnologije » [fr]

Tehnološki napredak sve više transformiše našu svakodnevnicu menjajući i naš odnos prema svetu. Inovacije, prisutne u svim sektorima, od modelovanja, analize i obrade podataka do klaud kompjutinga, predstavljaju pravu revoluciju u našim životima. Interkonektivnost omogućava bolje rezultate u mnogim oblastima kao što su borba protiv klimatskih promena, ušteda energije, zagađenje vazduha u gradovima. I naše telo postaje povezano a informacione i komunikacione tehnologije postaju naši saveznici u oblasti zdravstva, služe za praćenje hroničnih stanja i prevenciju bolesti i doprinose mentalnoj i fizičkoj dobrobiti stanovništva.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2017. godini žele da istaknu važnost ove transformacije koju doživljavamo, koja će oblikovati naš način života i u potpunosti promeniti naš život u budućnosti. Stoga dodeljuju više stipendija za kratak boravak istraživačima iz Srbije koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. juna do 31. decembra 2017.

JPEG

1) Ciljna grupa: istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, post doktoranti, istraživači, predavači, profesori, informatičari, inženjeri, lekari...).

2) Oblasti istraživanja: informatičke nauke, inženjerstvo i inovacije, primenjena medicina, e-medicina, nauka i tehnologija životne sredine, robotika, biotehnologija...
Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima u oblasti tehnologije i inovacije u službi stanovništva, koja traže rešenja za sledeće izazove:

- primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija u medicini i za dobrobit stanovništva, praćenje i prevencija bolesti, emancipacija i autonomija bolesnika i osoba sa invaliditetom (primenjena medicina, e-medicina, biotehnologija, robotika, neuronauka, kognitivne nauke, …);
- primena novih tehnologija za očuvanje klime i životne sredine, pametni i povezani gradovi (ekološki prevoz, povezani predmeti, analiza podataka, ušteda energije, prevencija rizika, održiva poljoprivreda, očuvanje ekosistema...);
- podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika vezanih za tehnološki razvoj i njegove posledice na društvo u celini (medicina, ekonomija, pravo, političke nauke…).

3) Kriterijumi
- Izuzetnost u oblasti nauke
Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.
- Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje
Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme, projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus + itd.) ili projekti koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

4) Potrebna dokumentacija

1. popunjen formular za istraživački boravak (preuzeti dole)

PDF - 34.2 ko
(PDF - 34.2 ko)

2. curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom);
3. pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj.

5) Slanje kandidatura
Vesna Adamović, saradnik za pitanja mobilnosti mladih
Francuski institut u Srbiji Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd
Tel : (011) 302 36 39 – mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

NB. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 17. maja 2017. Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.
Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni u junu 2017.

Objavljeno 04/06/2018

gore