Sto godina kasnije, Francuzi i Srbi se sećaju Dobropolja [fr]

Od 13. do 15. septembra 2018, Vojna akademija Srbije organizuje posetu glavnim mestima koja su bila poprišta bitaka na Solunskom frontu 1918. godine : Skoplje (Uskup 1918.), Bitolj, Sitaria, Kela, Kajmakčalan, Dobropolje, Dojran i Solun. Ova poseta, koju su vodili stručnjaci za istoriju sa Vojne akademije, okupila je visoke oficire srpske, francuske, britanske i grčke vojske. Deo je projekta « Istorijske komparativne analize » koje vodi Vojna akademija u okviru stogodišnjice kraja Prvog svetskog rata i oslobođenja Srbije.

Sa francuske strane, general potpukovnik Bernar Barera ] je došao za tu priliku.

JPEG

Zamenik komandanta kopnene vojske od 2017. godine, general Barera je zamenik načelnika štaba kopnene vojske. Diplomirao je specijalnu vojnu školu Sen-Sira (1982.), devedesetih je služio na Balkanu, zatim je učestvovao u operacijama u Čadu (2004.) i Obali Slonovače (2005.). Postao je brigadni general 2011. i komandovao je francuskom operacijom Serval u Maliju (2013.) u kojoj je zajedno sa jedinicama iz Čada, odneo pobedu u bitci kod Adrar de Ifogas (marta 2013.). Po povratku u Francusku, postaje zamenik načelnika Delegacije za informisanje i komunikacije odbrane (DICOD, 2013.), zatim zamenik načelnika štaba za « plan i program » štaba kopnene vojske (2014.). 2017, postaje general potpukovnik kopnene vojske. Prilikom ove posete nekadašnjim poprištima, pratio ga je potpukovnik Filip Delsol, izaslanik odbrane Ambasade Francuske u Srbiji.

Dobropoljska bitka je bila odlučujuća bitka u proboju Solunskog fronta. Od 14. do 16. septembra 1918, u ovoj bici se nasuprot francusko-srpskoj armiji od 40 000 ljudi, ojačanoj jednim grčkim kontigentom, našla nemačko-bugarska armija od 12 000 boraca. Ovu bitku je od juna 1918. pripremao maršal Franše d’Epere, glavnokomandujući savezničkih snaga na Solunskom frontu, kako bi bio probijen front koji su od 1916. u Makedoniji stabilno držale Centralne sile. Nakon jednog dana intenzivnih priprema artiljerije, saveznička armija kreće u pokret 15. septembra i zauzima bugarske odbrambene položaje kod Sokola, Goljaka, Kravica i Kravičkog kamena.

Već 16. septembra, izvršen je proboj, što je omogućilo savezničkim trupama da krenu u brzi marš ka severu. To će omogućiti da se oslobodi Srbija za svega nešto više od mesec dana, u oktobru 1918. U Dobropoljskoj bitci svoje živote je položilo
2200 Francuza i Srba i 3000 Bugara i Nemaca.

JPEG

publie le 08/11/2018

hautdepage