Studije u Francuskoj [fr]

Više od 700 studenata i istraživača u Srbiji studira u Francuskoj i sve je više francuskih i srpskih univerziteta uspostavilo partnerske odnose (bilateralni sporazumi, partnerstva ERASMUS+).

Univerzitet u Beogradu i Univerzitet umetnosti u Beogradu takođe nude francuske master studije, organizovane u partnerstvu sa francuskim univerzitetima.

Francuski Institut u Srbiji, kulturni i prosvetni operater ambasade, prati ponaosob svakog studenta iz Srbije koji želi da studira u Francuskoj, kao i profesionalne kadrove koji žele da razvijaju nova univerzitetska i naučna partnerstva u oblastima visokog obrazovanja i istraživanja..

- za više informacija o studijama u Francuskoj
- za više informacija o partnerstvima između francuskih i srpskih univerziteta
- za više informacija o francusko-srpskim partnerstvima u oblasti nauke

Objavljeno 27/06/2018

gore