Studijska poseta srpske delegacije na temu upravljanja zaštićenim prirodnim područjima [fr]

Od 17-og do 20-og septembra 2018., srpska delegacija koja se sastavila od Gdina. Dragana Taskov i Dušana Mijovića iz parka Stara Planina i takođe od Gdina. Zvonimira Bakovića iz nacionalne agencije Srbija Suma, je obavila studijsku posetu u Katalonskim i Ariježnim Pirenejima.

Ta poseta je obavljena u okviru eksplorativne razmene između Francuske i Srbije kako bi se omogućio zajednički rad i razmišljanje o mogućem projektu o saradnji koji bi pratio srpske prirodne parkove u njihovom uređenju i prilagođavanju francuskog koncepta.

Srpski učesnici su tokom tri dana posetili dva francuska prirodna parka, iz Katalonskih Pireneja i iz Pireneja Arieža.

Vrlo zadovoljna sa tim prvim kontaktom, srpska delegacija je već pozvala francuske partnere da posete Srbiju tokom prvog semestra 2019. godine kako bi se konkretizovala zajednička saradnja oko zaštićenih područja.

Objavljeno 09/10/2018

gore