Svečanost u Srpskom lekarskom društvu

Tokom ceremonije koju je organizovalo Srpsko lekarsko društvo u četvrtak 24. septembra 2015. godine u Beogradu, otkrivene su dve spomen ploče, jedna posvećena misijama koje su pomagale Srbiji tokom Balkanskih ratova 1912-1913, druga onima koje su svoju podršku dale tokom Prvog svetskog rata.

JPEG

JPEG

Marta 1915, jedna francuska sanitetska misija bila je angažovana u Srbiji u borbi protiv velike epidemije tifusa. Sto francuskih vojnih lekara, kojima su asistirali bolničari, bilo je raspoređeno po grupama po Srbiji kako bi pružali pomoć, obezbedili mere zaštite, i vakcinisali stanovništvo, kako civilno, tako i vojno. Neki od njih, koji su se tom prilikom zarazili, ostavili su u njoj svoje živote.

JPEG


Septembra 1915. godine, tim vojnim lekarima je promenjen zadatak te su od tada podržavali srpsku vojsku u borbama na njenoj teritoriji, a nakon toga su je i pratili tokom povlačenja ka Jadranskom moru.

Ambasada Francuske koju je predstavljao izaslanik odbrane, potpukovnik Olivije Ruane, pridružila se brojnim delegacijama kako bi podelila sećanje na osoblje vojno sanitetskih službi koje je tada podržalo srpski narod u iskušenjima kojima je bio izložen.

publie le 15/06/2020

hautdepage