Свечано отварање француско-српског твининг пројекта о јавним финансијама [fr]

Уводни састанак твининг пројекта о развоју интерне контроле јавних финансија је одржан у Палати „Србија“, 14. марта 2018. године, у присуству министра финансија Републике Србије, Душана Вујовића и господина Фабриција, шефа Делегације Европске уније у Београду. Пројекат спроводе француско Министарство економије и финансија уз подршку Експертиз Франс.

У својим уводним говорима, министар и шеф Делегације ЕУ су признали стручност француске администрације у области интерне контроле, кључном сектору за ефикасно коришћење средстава у спровођењу јавних политика.

Министар Вујовић је подсетио на своју посету Паризу у новембру 2017. године, организовану у оквиру овог твининг пројекта. Разговори који је имао у Министарству економије и финансија још једном су потврдили главни циљ пројекта, модернизацију управљања јавним финансијама у Србији, укључујући и преговоре у поглављу 32 „Финансијска контрола“.

Г-дин Фабрици нагласио је да, поред техничких аспеката, унутрашња контрола јавних финансија захтева и снажну политичку посвећеност која, поред Министарства финансија, укључује и друга министарства „кориснике“ и примаоце јавних средстава. Српски партнер у овоме пројекту и главни корисник је Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија.

Шеф пројекта са француске стране је Стефан Рудил (Финансијски инспектор, генерални известилац Државног одбора за хармонизацију унутрашње ревизије - ЦХАИ). Стални саветник на твининг пројекту је Фабиан Декер (подручни инспектор за јавне финансије - Филијала за јавне финансије). Шеф пројекта са српске стране је Лариса Здравковић (Министарство финансија – ЦЈХ).

Овај твининг пројекат, финансиран од стране Европске уније из претприступних фондова у износу од 2 милиона евра, почео је 5. јуна 2017. године. Првих шест месеци рада било је посвећено утврђивању стања, како би се стекла јасна слика садашње организације администрације у вршењу контроле јавних финансија, улоге свакога од запослених и тешкоћа са којима се суочавају. У наредној години и до јуна 2019. године, заинтересоване стране пројекта ће подржати побољшање и модернизацију управљања јавним финансијама у Србији кроз имплементацију поступака интерне контроле, у складу са европским стандардима, на свим нивоима власти.

Objavljeno 15/03/2018

gore