Tri francuske lokalne zajednice u poseti Srbiji - urbani razvoj i korišćenje javnih površina [fr]

Ambasada je 3. oktobra organizovala seminar o Urbanom razvoju i upotrebi javnih površina, u saradnji sa SKGO (Stalnom konferencijom radova i opština), uz prisustvo predstavnika Bordoa, Grenobla i La Rošela.

Tri predstavnika francuskih gradova : gđa Mišel Lari-Šarli (gradska opština Bordo), gđa Brižit Devo (grad i gradska opština La Rošel), gdin Toma Mekel (opština Grenobl), kao i direktor projekta Misija održivi grad Ministarstva ekologije i socijalne tranzicije, gdin Erve Boagijom, učestvovali su u ovom seminaru, koji se bavio pitanjima promene namene industrijskih lokaliteta, valorizacije nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i pristupa gradovima za osetljive kategorije populacije, među kojima su osobe sa otežanom pokretljivošću.

Švedsku je takođe predstavljao gdin Frederik Hjelm (opština Boras), koji je govorio o švedskom iskustvu u oblasti urbanog planiranja.

Nakon susreta sa ambasadorom i razmene među učesnicima, seminar je nastavljen radnom posetom Novom Sadu u petak 4. oktobra, i tom prilikom su francuski i švedski predstavnici pored ostalog mogli da otkriju radove koji su u toku povodom pripreme Novog Sada za projekat « Evropska prestonica kulture 2021 ».

Ova aktivnost organizovana je u okviru tripartitne saradnje između Francuske, Švedske i Srbije, koja je započeta 2018. godine, nakon što su javne službe zadužene za urbanizam u Srbiji objavile strategiju o urbanom planiranju. Francuska i Švedska već su bile vezane strateškim partnerstvom posvećenim « Pametnim gradovima », kao i već postojećom saradnjom koju Švedska ima kao podršku lokalnom razvoju u Srbiji.

Bilo je govora o brojnim daljim pravcima razmene kao i o potencijalnoj saradnji, naročito u oblasti aktivnosti na promeni namene urbanih površina, očuvanja kulturnog nasleđa, pristupačnosti i mobilnosti. Formulisan je i predlog da se pruži podrška Srbiji u domenu umetnosti na nivou lokalnih zajednica, posebno imajući u vidu projekat « Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021 ».

publie le 08/10/2019

hautdepage