19 istraživača dobitnici francusko-srpske stipendije za mobilnost [fr]

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije potpisali su ugovor o saradnji „Program integrisanih aktivnosti“(PAI), koji je poznat i kao Program Partnerstva Hubert Curien „ PHC Pavle Savić“, 16. juna 2003. godine u Beogradu.

Osmo zasedanje francusko-srpskog mešovitog komiteta za odabir naučnih projekata u okviru partnerstva Hubert Curien „Pavle Savić“, održano je 8. decembra 2017. godine u Parizu. U sastavu komiteta bili su predstavnici oba ministarstva koja su potpisala ovaj sporazum, kao i predstavnici Ministarstva visokog obrazovanja, istraživanja i inovacijе Republike Francuske.

Odabrano je 19 projekata, na osnovu izuzetnog kvaliteta, koji će dobiti finansijsku pomoć za istraživačku mobilnost, čiji se iznos zajednički određuje na paritetnoj osnovi obe strane. Komitet je nastojao da ispoštuje teritorijalnu i tematsku zastupljenost odabranih projekata.

PDF - 38.5 ko
(PDF - 38.5 ko)
PDF - 77.3 ko
(PDF - 77.3 ko)

Naučna saradnja između Francuske i Srbije ima veoma bogatu tradiciju. U 2013. godini istaživači iz Francuske i Srbije objavili su više od 330 zajedničkih publikacija, a Francuska je peta zemlja po ostvarenoj saradnji sa Republikom Srbijom, iza Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Glavne oblasti zajedničkih istraživanja su fizika, poljoprivreda, hemija, biologija, medicina i nanotehnologija.

Od svog osnivanja, program „Pavle Savić“, omogućio je finansiranje više od 113 istraživačkih zajedničkih projekata, dok je 90% ostvarenih partnerstava do danas održalo naučne veze. Na taj način je za proteklih deset godina, u okviru ovog programa ostvareno 20 doktorata u komentorstvu i više od 200 zajedničkih naučnih publikacija.

Itraživači iz Francuske i Srbije aktivno sarađuju i u okviru programa Horizont 2020. Srbija učestvuje u 160 projekata, u kojima je u septembru 2017. Francuska bila uključena u njih 76.

U okviru osmog poziva Partnerstva Hubert Curien „Pavle Savić“, prijavljena su 62 projekta (26,5% više prijavljenih u odnosu na prethodni poziv). Najbrojniji su bili projekti iz oblasti poljoprivrede, biljne, životinjske i prehrambene tehnologije (10 projekata), zatim IT tehnologije, biologije i medicine i hemije, (sa po 9 projekata za svaku oblast), fizike (8 projekata) i iz oblasti humanističkih nauka (6 prijavljenih projekata).

Obe strane iskoristile su ovu priliku za razgovor o državnim prioritetima i smernicama u oblasti nauke i tehnologije. Isto tako, potvrdile su potrebu za nastavkom saradnje u oblasti nauke, uz poštovanje državne politike i prioriteta obe zemlje. Obe strane su, takođe, potvrdile da je neophodno podržati mlade naučnike kroz mobilnost u okviru programa za izvrsnost. Odlučeno je da na sledećem pozivu treba dati prednost istraživanjima u oblasti rodne ravnopravnosti kao i u oblasti borbe protiv klimatskih promena što je povezano sa predsedničkom inicijativom „Make Our Planet Great Again“.

PNG

Državni sekretar za nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, g. Vladimir Popović i rukovodilac Sektora za univerztetska i naučna partnerstva Departmana za visoko škostvo i istraživanja u okviru Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske, gđa Jenifer Clark.

publie le 04/06/2018

hautdepage