U toku je obnova Spomenika zahvalnosti Francuskoj [fr]

12. marta 2018. su počeli radovi na obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj. Ti radovi su bili neophodni jer se na skulpturi u bronzi, radu vajara Ivana Meštrovića, pojavilo više pukotina na osnovi samog spomenika a mestimično je uznapredovala i korozija. U postolje u kamenu je prodirala voda u ozidane delove dok su bareljefi bili u veoma lošem stanju pošto materijal od koga su bili izrađeni, brački kamen (Jadransko more), nije bio podesan za beogradske klimatske uslove. Javni poziv predviđa da radovi moraju da budu završeni 10. avgusta 2018.

Ukupna vrednost radova je 378 000 € i ovu obnovu zajednički finansiraju Srbija (170 000 €) i Francuska (208 300 €), a francuski deo je prikupljen javnim dobrovoljnim prilozima. Ovakav izbor je omogućio učešće javnih ustanova, udruženja starih ratnika, preduzeća i pojedinaca koji su privrženi francusko-srpskom prijateljstvu i istorijskom nasleđu.

Radovi koje izvodi preduzeće KOTO doo pod nadzorom preduzeća Intellinea doo, podrazumevaju 1/ demontažu skulpture i bareljefa, 2/ restauraciju statue i reprodukciju bareljefa u rezistentnijem materijalu nego što je to bio originalni kamen, 3/ njihovo ponovno vraćanje na novi postament od kamena i betona.
Prva faza radova je sada u toku : statua je skinuta i prebačena u improvizovanu radionicu koja se nalazi na licu mesta, gde će biti restaurirana – veličina statue i njena težina ne dozvoljavaju neki duži transport na neko drugo mesto. Samo skidanje skulpture je bilo dosta teško jer je ona bila fiksirana za postament sa 5 tona betona koji je bio izliven prilikom izgradnje spomenika : trebalo je dakle odvojiti skulpturu od tog betonskog bloka vodeći računa da se ne ošteti. Pokazalo se da je ovaj deo radova bio dosta delikatan.

JPEG
JPEG
JPEG
Foto : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Takođe su demontirani postament u kamenu i bareljefi. Postament u kamenu će u potpunosti biti rekonstuisan od mermera iz Karare, od materijala koji više odgovara beogradskoj klimi kako bi se garantovala optimalna dugovečnost ovog postamenta. Kameni blokovi će biti odabrani u Italiji pre nego što budu dopremljeni i zatim isečeni u Srbiji.

JPEG
Foto : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Novi bareljefi će biti izrađeni u jednom ateljeu u Zemunu na osnovu kalupa izrađenih 1960. godine na bazi originalnih bareljefa. Originalni bareljefi dakle neće biti vraćeni na spomenik već će morati da budu pohranjeni u nekoj nadležnoj instituciju u Beogradu.

JPEG
JPEG
Foto : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

publie le 26/04/2018

hautdepage