Udruženje zaposlenih frankofonih Srbije FELIKS počelo sa radom [fr]

Na inicijativu mnogih preduzetnika, počelo je sa radom udruženje frankofonih zaposlenih Srbije, koje počiva na vrednostima uzajamne saradnje i podrške individualnom i kolektivnom uspehu.

Udruženje Feliks, nastalo krajem 2018. godine, održalo je svoj prvi sastanak u ponedeljak 11. januara 2019. godine, u prisustvu Frederika Mondolonija, ambasadora Francuske u Srbiji. Oko 80 zaposlenih, predstavnika različitih sektora ekonomskog i društvenog života Srbije, okupilo se oko zajedničke privrženosti francuskom jeziku i frankofoniji kao osnovnom vektoru za drugačiji pogled na svet i proširenje ličnih i profesionalnih perpektiva.

Ambasador je pozdravio ovu inicijativu i poželeo mnogo uspeha udruženju koje u potpunosti pripada svojim sadašnjim i budućim članovima. Ovaj projekat se poklapa sa nastojanjem ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji da okuplja ljude svih generacija koji su pohađali studije ili bili deo studijskog programa (ili profesionalnog usavršavanja) u Francuskoj i koji sada imaju mogućnost da se pridruže alumni mreži FranceAlumni Serbie koja postoji od proleća 2017 (i koje već okuplja 250 članova).

Nikola Erio, predsednik Feliksa, predstavio je ciljeve udruženja koje teži da stvori mrežu frankofonih eksperata radi uzajamne pomoći i podrške, i koje je otvoreno za sve one koji dele zajedničku ljubav prema francuskom jeziku, bez obzira odakle dolaze. Francuski jezik, nezavisno od toga koliko dobro vladamo njime, jezik je slobodnog izbora, omogućava nam da budemo drugačiji i može uvek da nam bude od koristi u čitavom svetu.

Zainteresovani budući članovi mogu da se prijave preko sajta udruženja ili putem mejla.

publie le 01/03/2019

hautdepage