Ujedinjene nacije – Francusko predsedavanje Savetom bezbednosti (jun 2020.) [fr]

Francuska preuzima mesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija od 1. juna 2020. Francusko predsedavanje dešava se u okviru tromesečnog evropskog predsedavanja Savetom bezbednosti, nakon predsedavanja Estonije i pre predsedavanja Nemačke i cilj je, kao i 2019, da se obezbedi tesna koordinacija sa našim evropskim partnerima.

Shodno merama koje su preuzele Ujedinjene nacije u kontekstu borbe protiv pandemije Covid-19, zasedanja Saveta bezbednosti će nastaviti da se održavaju putem video konferencija.

JPEG

Tokom čitavog meseca, Savet bezbednosti procenjivaće posledice pandemije Covid-19 na održavanje međunarodnog mira i bezbednosti i na sve konfliktne situacije. Jedno zasedanje će upravo biti posvećeno tome kako se pandemija odrazila na uslove delovanja mirovnih misija i na bezbednost njihovog osoblja. Francuska će takođe 18. juna organizovati zasedanje sa visokim komesarom za izbeglice, Filipom Grandijem, posvećeno posledicama pandemije po izbeglice i interno raseljena lica.

Žan Iv Le Drijan, ministar za Evropu i spoljne poslove, predsedavaće jednom ministarskom zasedanju posvećenom Maliju i Sahelu, u perspektivi obnavljanja mandata Multidimenzionalne integrisane misije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Maliju (MINUSMA), u prisustvu Malija.

Dana 26. juna će biti obeležena 75. godišnjica potpisivanja Povelje Ujedinjenih nacija u San Francisku. Tim povodom, Žan Iv Le Drian će sa svojim nemačkim kolegom, Hajkom Masom, predsedavati ministarskom zasedanju Alijanse za multilateralizam koja okuplja najangažovanije države u domenu međunarodne saradnje i podržava modernizaciju Ujedinjenih nacija i šire otvaranje multilateralizma ka akterima civilnog društva i privatnom sektoru. To zasedanje će biti posvećeno reformi svetskog ustrojstva u oblasti zdravstva zbog suočavanja sa novim pandemijama i borbom protiv manipulacija sa informacijama u doba krize.

Dodatne informacije.

JPEG

Retrouvez informations et liens connexes en cliquant ici.

publie le 15/06/2020

hautdepage