Upravo potpisano novo partnerstvo Erasmus+, koje povezuje Francusku i Srbiju sa Severnom Makedonijom (23. novembar 2020.). [fr]

Novo strateško partnerstvo Erasmus + potpisano je između Univerziteta u Kanu u Normandiji, Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij” u Skoplju (Severna Makedonija), udruženja Alda (evropsko udruženje za lokalnu demokratiju) i Univerziteta u Beogradu, u oblasti primenjenih stranih jezika.

Novi projekat Erasmus + započeo je onlajn skupom 4. i 5. novembra 2020. godine, na temu „Developing Applied Foreign Language Skills – DAFLS”. Namenjen razvijanju stručnih znanja na stranom jeziku, ovaj projekat će ponuditi nove profesionalne perspektive diplomiranim filolozima i omogućiti filološkim fakultetima u Srbiji i Severnoj Makedoniji da obogate svoju ponudu kako bi povećali mogućnosti za zapošljavanje svojih studenata. Pored toga, projekat će ponuditi i nove programe studija, zasnovane na primenjenim stranim jezicima, uz kombinovanje lokalnog projektnog inženjeringa sa širom evropskom dimenzijom.

PNG

publie le 10/12/2020

hautdepage