Uslovi korišćenja [fr]

Autorska prava na fotografije

Fotografije koje se nalaze na sajtu su iz različitih izvora. U većini slučajeva, izvor im je Odeljenje za štampu Ambasade, Francuski institut u Srbiji ili Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove.
Za sve zahteve za preuzimanje (logoa, fotografija i videa) : kontaktirajte nas

Prava reprodukovanja

Shodno pravu na intelektualnu svojinu i članu L122-5 Zakona o intelektualnoj svojini, "zvanični dokumenti" mogu se slobodno koristiti i to:
* izjave, govori, pres materijal i saopštenja ;
* cirkularna pisma, direktive i ostali propisi ;
* formulari CERFA. Ipak, dobra praksa nalaže da prilikom delimičnog ili integralnog preuzimanja ovih sadržaja treba jasno navesti ime autora, izvor i, ukoliko je moguće, link ka originalnom dokumentu na sajtu ambasade.

Svi ostali sadržaji na sajtu Ambasade su pokriveni autorskim pravima. Stoga je svako preuzimanje uslovljeno saglasnošću autora shodno članu L.122-4 Zakona o intelektualnoj svojini.

Reč je o tekstovima koje su pripremila odeljenja Ambasade kako bi putem Interneta obezbedila da francuska i inostrana javnost budu informisane o aktivnostima Ambasade, o spoljnoj politici uopšte, i posebno, kako bi se predstavila Francuska stranom javnom mnjenju. Te sadržaje ne treba koristiti bez predhodne molbe za preuzimanje istih i bez navođenja izvora.

Nekomercijalno korišćenje, između ostalog u pedagoške svrhe, je dozvoljeno pod uslovom da se poštuje integritet informacija i da im se ne menja ni smisao, ni obim, ni primena i da se navede izvor i datum objavljivanja.

Informacije ne mogu da se koriste u komercijalne ili promotivne svrhe bez izričite dozvole i dobijanja licence za preuzimanje javnih informacija. Pod preuzimanjem u komercijalne ili promotivne svrhe smatra se izrada nekog proizvoda ili usluge za račun trećeg lica, bez naknade ili uz naknadu a na osnovu javne informacije.
Zahtevi za preuzimanje nekog sadržaja moraju da se upute redakciji sajta Ambasade, mejlom na adresu vebmastera (service-presse.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr).

Preuzimanje sadržaja u komercijalne ili reklamne svrhe neće biti dozvoljeno, osim u izuzetnim slučajevima.

Hipertekstovni linkovi koji vode na stranicu Ambasade

Svaki javni ili privatni sajt može, bez prethodne dozvole, da postavi link (uključujući i duboki link) za informacije koje je objavila Ambasada.

Internet sajtovi, posle dobijene dozvole, mogu da preuzmu neki sadržaj uz jasnu napomenu izvora dokumenta u obliku internet adrese : https://rs.ambafrance.org/-Francais- ili https://rs.ambafrance.org/-Srpski-

Osim toga, na dnu svake stranice, treba dodati napomenu « sva prava zadržana ».
Ipak, poželjnije je da se koriste « duboki linkovi » koji direktno vode ka željenom dokumentu nego da se reprodukuju sadržaji.

Naime, u ovom slučaju, postavljanje linkova ka sajtu https://rs.ambafrance.org/-Francais- nije uslovljeno prethodnom saglasnošću. Međutim, preporučuje se eksplicitna napomena sajta Ambasade u naslovu linka.

Sajtovi koji objave linkove prema https://rs.ambafrance.org/-Francais- odgovorni su za eventualno narušavanje ugleda javnog sajta.

Hipertekstovni linkovi ponuđeni na stranici Ambasade

Ponuđeni su brojni linkovi prema drugim privatnim ili službenim, francuskim,ili stranim sajtovima. Ambasada nije odgovorna za njihov sadržaj, a jedini cilj je da se omogući korisniku lakši pronalazak drugih dokumentovanih izvora vezanih sa željenu temu.

Obraćanje vebmasteru

Primedbe ili sugestije je moguće preneti vebmasteru sajta (service-presse.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr). On će se truditi da ih uzme u obzir. Međutim, neće biti u mogućnosti da odgovori na specifične molbe ili molbe koje izlaze iz striktnog okvira administrativnog ili tehničkog upravljanja sajtom.

Ambasadi možete pisati na : naše poštanske adrese ; uputiti nam mejl

Koncept i upravljanje veb stranicom

Na sajtu Ambasade se objavljuju informacije iz svih njenih službi i iz francuskog Ministarstva za Evropu i spoljne poslove. Uređivačko, grafičko i tehničko upravljanje sajtom svakodnevno obavlja odeljenje za štampu Ambasade. Veb hosting osigurava firma Oxyd. Stranica je realizovana u programu SPIP, Open source pod licencom GNU/GPL.

Site réalisé sous SPIP, un programme Open Source sous licence GNU/GPL.

Dostupnost

Sajt Ambasade uređen je po preporukama Opšteg referentnog sistema dostupnosti administracija (RGAA) i normi W3C. Sajt je kompatibilan sa svim raspoloživim pretraživačima. Dostupan je svima, osim u slučaju više sile. Obavezali smo se da ćemo neprestano poboljšavati dostupnost naših sadržaja za pristup informacijama na sajtu Ambasade Francuske u Srbiji, posebno za aspekte « mobilnosti ».

Klauzula o odgovornosti

Informacije koje su predstavljene na ovom sajtu u službi su informisanja javnosti. Uprkos svoj pažnji posvećenoj transkripciji službenih tekstova, proveri sadržaja i informacija, Ambasada ni u kom slučaju ne može da garantuje za njihovu tačnost niti da bude odgovorna za iste.

Informacije i/ili dokumenti dostupni na ovom sajtu mogu se svakog trenutka promeniti i ažurirati.
Ambasada ni u kom slučaju ne može da bude odgovorna za bilo koju štetu koja bi nastala tumačenjem ili korišćenjem informacija i/ili dokumenata dostupnih na sajtu.

Nadležno pravo

Bez obzira na mesto korišćenja, ovaj sajt je regulisan francuskim pravom. U slučaju eventualnog spora, i u slučaju da nijedan pokušaj rešavanja dogovorom ne uspe, francuski sudovi su jedini nadležni.

Za dodatne informacije u vezi sa uslovima koriščenja ovog sajta, možete da nam pišete na sledeću adresu Ministarstva spoljnih poslova:

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

publie le 05/06/2020

hautdepage