Uvaženi francuski onkolog postao je počasni građanin Novog Sada [fr]

Prilikom ceremonije obeležavanja oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, i Zdravko Jelušić, predsednik gradske skupštine, uručili su Profesoru Žan-Pjeru Locu, onkologu, povelju kojom ga imenuju za počasnog građanina Novog Sada, centralne metropole Vojvodine i sedišta pokrajinske vlade.

PNG

Ukazana čast, koja je izuzetna retkost, dolazi kao nagrada za skoro 10 godina angažovanja Profesora Loca uz lekare Vojvodine, a u interesu pacijenata obolelih od raka. Pozvan po prvi put u Novi Sad 2007. godine, na zahtev ambasade Francuske, kako bi proučio mogućnosti za poboljšanje uslova zbrinjavanja pacijenata obolelih od raka, uz bolje poštovanje prava obolelih, Profesor Loc je od tada dolazio i po više puta godišnje u Novi sad. Mobilisao je brojne francuske stručne i naučne ekspertize, i sproveo je, u saradnji sa bolnicama u Vojvodini, brojne projekte koji su doprineli boljem zbrinjavanju pacijenata, ali i upoređivanju novih pristupa već primenjivanih u Francuskoj, Srbiji i drugim zemljama.

PNG

Simbolično uručenje ključeva grada Profesoru Locu nagrada je i za izuzetnu inteligenciju i humanost u ophođenju ovog eminentnog lekara.

publie le 04/06/2018

hautdepage