Veliki susret sa studentima pred njihov polazak na studije u Francusku [fr]

U četvrtak, 8. juna, ambasada i Francuski institut organizovali su pripremni seminar za studente iz Srbije koji odlaze za Francusku na osnovne studije, master ili doktorske studije u komentorstvu. Na seminaru su mladi mogli da dobiju sve odgovore na pitanja vezana za administrativne formalnosti svojih novih fakulteta, kao i za boravak u Francuskoj (stanovanje, socijalna prava ...). Oni su razgovarali sa bivšim srpskim studentima u Francuskoj, koji su novim studentima ispričali šta im je značilo to iskustvo na ličnom i profesionalnom planu i dali im obilje korisnih saveta.

JPEG

Zatvarajući seminar, ambasadorka Francuske, Kristin Morom navela je da francuski sistem visokog obrazovanja otvara velike profesionalne mogućnosti. Ona je naglasila da je to što su izabrali da svoje studije nastave baš u Francuskoj od suštinskog značaja za jačanje naših bilateralnih odnosa. Poželela je studentima da te odnose i veze produbljuju, posebno kroz rad u srpskim kompanijama i institucijama koje će imati koristi od veština stečenih u Francuskoj.

Polovina polaznika su stipendisti francuske vlade koji su prošli rigorozne selekcije. Oni dolaze sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Univerziteta umetnosti u Beogradu,a najveći broj će studirati tehničke ili druge nauke (55%). Ambasada Francuske i Francuski institut Srbije godišnje odobri ukupno 50 stipendija francuske vlade za studije drugog i trećeg stepena. Na jjesen 2017. godine, još dvadesetoro stipendista će biti izabrano u okviru Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Srbije: od 2013. godine, kroz ovaj program je dodeljeno ukupno 65 francusko-srpskih stipendija .

Školske 2015-2016, Francuska je ugostila 725 studenata iz Srbije (što predstavlja porast od 11% u poslednje tri godine). Radi se o studentima iz svih krajeva Srbije i iz svih oblasti. Prostor Campus France Srbija, uz podršku Ambasade i Francuskog instituta u Srbiji redovno u srednjim školama širom zemlje promovišu francusku mrežu od 3.500 državnih i privatnih obrazovnih institucija, istraživačkih centara međunarodnog ugleda koji svi zajedno koji garantuju kvalitetno i raznovrstno obrazovanje.

JPEG

publie le 03/07/2018

hautdepage