Viza u cilju obavljanja trgovačke, industrijske ili zanatske delatnosti (osnivanja preduzeća ili delatnosti

Viza u cilju obavljanja trgovačke, industrijske ili zanatske delatnosti (osnivanja preduzeća ili delatnosti

Ova vize se odnose na stranog državljana koji želi da boravi u Francuskoj preko tri meseca kako bi obavljao trgovačku, industrijsku ili zanatsku aktivnost u okviru sopstvene firme ili aktivnosti koju želi da ostvari pod uslovom da priloži uz svoj zahtev dokaze koji će
posvedočiti o ekonomskoj održivost projekta. Zahtev se odnosi na neplaćenu aktivnost, ekonomski opravdanu iz koje će ostvarivati dovoljno sredstava.

-  Spisak dokumenata koja treba da predate
-  Obrazac CERFA 13473*01 popunjen na francuskom jeziku

publie le 12/05/2017

hautdepage