Viza za dete supružnika francuskog državljanina

Postoje dva postupka:

Porodično spajanje predviđeno zakonom; 18 meseci boravka supružnika francuskog državljanina u Francuskoj, omogućava stranom državljaninu da dovede svoje dete. Ova procedura omogućava da dete bude zdravstveni osiguranik i primalac drugih doprinosa.

Viza za dugi boravak “posetilac“(visa visiteur) može biti izdata, od prve godine boravka roditelja, detetu čiji je roditelj supružnik francuskog državljanina, pod uslovom da su finansijska sredstva francuskog državljanina dovoljna. Dete nema prava na porodične doprinose (zdravstveno osiguranje i td)

Objavljeno 12/05/2017

gore