Viza za dugi boravak

Skinite ovde formular za vizu za dugi boravak

obrazac na francuskom

PDF - 33.4 ko

obrazac na engleskom

PDF - 542 ko

Skinite ovde formular OFII na francuskom i engleskom jeziku

PDF - 38.1 ko
PDF - 2.3 Mo

Otvorite ikonu koja odgovara tipu vize koju tražite

Viza za trajni boravak koji važi kao dozvola boravka za roditelje francuskog državljanina ili njegovog/njenog supružnika

Word - 87.5 ko

Viza za student(kinju)"au pair"

Word - 80.5 ko

Boravišna viza za studiranje koja važi kao dozvola boravka

Word - 84.5 ko

Viza za dugi boravak za školovanje maloletne osobe

Word - 82 ko
PDF - 1.3 Mo

Viza za privremeni boravak za posetioce

Word - 90 ko

Viza za dugi boravak za roditelja francuskog maloletnog državljana koji živi u Francuskoj

Word - 41.5 ko

Viza za dugi boravak za maloletnog stranca čiji je roditelj francuski državljanin ili za punoletnog stranca koja je na teretu svog roditelja francuskog državljanina

Word - 54.5 ko

Viza za volonterski rad

Word - 63.5 ko

Viza za naučnike

Word - 87 ko

Radna viza

Word - 85.5 ko

Viza za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka za supružnike francuskih državljana

Word - 82 ko

Viza za spajanje porodice - supružnici i maloletna deca stranih državljana u Francuskoj

Word - 72 ko

Podnosioci zahteva za određene tipove viza za dugi boravak koji važe kao dozvole boravka( studentska, supružnička, radna, stažerska, za naučnike-istraživače, supružnik u okviru vize za porodično okupljanje, posetilačka) moraju da plate OFII taksu po dolasku u Francusku, prilikom lekarskog pregleda, u OFII delegaciji koja se nalazi u opštini na kojoj borave.

Objavljeno 12/12/2016

gore