Viza za maloletno lice koje se školuje u Francuskoj

Maloletni strani državljanin čiji roditelji ne borave u Francuskoj a koji želi da se nastani u Francuskoj, gde bi se školovao tokom perioda dužeg od tri meseca u nekoj javnoj ili privatnoj ustanovi( osnovna ili srednja škola ili visoka škola) ili maloletna lica od 16 do 18 godina koja su upisana u neki centar za jezičko ili sportsko obrazovanje.
Maloletna lica koja pune 18 godina tokom važenja svoje vize moraju da traže boravišnu kartu u Policijskoj upravi u roku od 2 meseca nakon njihovog punoletstva. Ukoliko se odlazak iz Francuske dešava tokom ta dva meseca, nosilac vize boravi legalno sve do kraja svog boravka i nije primoran da preda zahtev za boravišnu kartu.

Za maloletno lice koje ide u Francusku da se pridruži svojim roditeljima koji su strani državljani (videti porodično spajanje :www.ofii.fr/regroupement familial )

publie le 03/07/2018

hautdepage