Viza za naučnike sa ugovorom “protocole d’accueil"

Viza se odnosi na stranog državljanina koji poseduje najmanje diplomu master studija, koji će boraviti u Francuskoj duže od 3 meseca kako bi vršio neka istraživanja ili radio kao predavač-istraživač na osnovu ugovora “protocole d’accueil“.

Ugovor mora biti potpisani od strane odgovornog lica, organa prijema sa pečatom visokoškolske ustanove ili ustanove za istraživanje (prihvaćene ustanove) i overen od strane nadležne policijske uprave u Francuskoj (Préfecture).

Word - 85.5 ko
(Word - 85.5 ko)

publie le 03/07/2018

hautdepage