Viza za passeport-talenat

Zakon koji se odnosi na pravo stranih državljana od 7. marta 2016. godine uvodi mogućnost traženja boravišne dozvole koja nosi naznaku“ passeport-talent“ čije je trajanje određuje vrsta, karakteristika, trajanje boravka itd.
Lica koja ispunjavaju ove uslove i koji će boraviti u Francuskoj manje od godinu dana dobijaju vizu za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka i u obavezi su da se registruju u Kancekariji za Imigraciju i Integraciju (OFII=Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).

Za boravak duži od godinu dana: Odeljenje za vize izdaje boravišnu vizu nazvanu“carte de séjour passeport talent“. Nakon dolaska u Francusku obratiti se Policijskoj upravi (Préfecture) koja će Vam izdati boravišnu dozvolu (carte de séjour “passeport talent“).

Takva boravišna dozvola se odnosi na sledećih 10 kategorija:

1. Umetnici/izvođači (strani državljanin koji obavlja delatnost umetnika-izvođača, ili koji je autor nekog literarnog ili umetničkog dela)
2. CBE ili carte « Bleue Européenne (strani državljanin koji ima visokokvalifikovano zaposlenje)
3. Istraživač (strani državljanin koji poseduje diplomu master, koji vodi poslove istraživanja ili koji predaje na univerzitetu, u okviru sporazuma o prijemu potpisanog sa javnim ili privatnim organom čija je misija prethodno odobreno istraživanje ili visokoškolska nastava)
4. Osnivanje preduzeća (strani državljanin, koji poseduje diplomu Master ili koji može potvrditi svoje radno iskustvo od najmanje pet godina na sličnom poslu i koji dokazuje stvarnim i ozbiljnim projektom o osnivanju preduzeća u Francuskoj (dokaz o investiciji od najmanje 30 000 evra).
5. Ekonomsko ulaganje (strani državljanin koji sprovodi direktno ekonomsko ulaganje/investiranje u Francuskoj (lično ulaganje i ulaganje u neko preduzeće, ili ulaganje preko nekog preduzeća kojim lično upravlja ili osniva ili želi da očuva, ili se angažuje da otvara ili očuva radna mesta u naredne četiri godine nakon ulaganja na francuskoj teritoriji ili da izvrši ili da se angažuje na francuskoj teritoriji za ulaganje od najmanje 300 000 evra)
6. Mladi kvalifikovani diplomirani stručnjaci (strani državljanin koji obavlja neku stručnu plaćenu delatnost i koji je dobio u okviru neke ovlašćene visokoškolske ustanove na državnom nivou diplomu koja najmanje odgovara masteru ili koji je zaposlen u nekom preduzeće da bi obavljao poslove vezane za projekat istraživanja i razvoja datog preduzeća)
7. Eko-inovativni projekat (koncepcija sprovođenja prototipova ili instalacija nekih novih proizvoda, softvera, itd)
8. Internacionalno priznati (strani državljanin čije je nacionalno ili internacionalno priznanje ustanovljeno i koji ide u Francusku da bi obavljao neku delatnost u domenu nauke, književnosti, umetnosti, intelektualnom, obrazovanja ili sportskom)
9. Zakonski predstavnik (strani državljanin koji ima funkciju zakonskog predstavnika u nekoj ustanovi ili preduzeću koje se nalazi u Francuskoj, samim tim što je taj strani državljanin zaposlen ili opunomoćen/ovlašćen u nekoj ustanovi ili preduzeću iste grupe)
10. Zaposleni u misiji (strani državljanin koji dolazi u Francusku u okviru neke misije među ustanovama jednog istog preduzeća ili među ustanovama iste grupe i koji to dokazuje, osim toga što ima minuli rad od najmanje tri meseca u okviru grupe ili preduzeća smeštenog van Francuske, ugovorom o radu zaključenog sa preduzećem smeštenog u Francuskoj)

Objavljeno 03/07/2018

gore