Viza za posetioce

Viza se odnosi na stranog državljanina koji želi da boravi u Francuskoj (evropski deo Francuske teritorije, francuskih prekomorskih departmana i teritorija, teritorijalnih oblasti Svetog Petra i Mikelona, Svetog Bartolomeja i Svetog Martina) preko tri meseca, koji neće da stupa u radni odnos, koji raspolaže dovoljnim ličnim novčanim sredstvima za vreme boravka. Viza je predviđena za strance koji žele da provedu određeno vreme uz mirovanje radnog odnosa, ili koji su u penziji, ili koji žele da borave u Francuskoj iz ličnih ili porodičnih razloga, a koji ne mogu da traže drugu vrstu vize.

Zahtev za vizu za posetioce mogu da podnesu:
• članovi porodice kao pratioci studenta i stažiste;
• kao i porodica stranog državljanina nastanjenog u Francuskoj, koji ne ispunjava uslov za dobijanje dozvole za porodično spajanje (jer je nastanjen manje od 18 meseci). Pre svega se odnosi na sledeće kategorije: visoko kvalifikovan kadar, naučnik, sportista…, a pod uslovom da imaju dovoljna sredstva za život.

Word - 81.5 ko
(Word - 81.5 ko)

Objavljeno 03/07/2018

gore