Viza za roditelja francuskog državljanina

Ova viza se odnosi na stranog državljanina koji želi da boravi u Francuskoj duže od 3 meseca kod člana uze porodice (sina, ćerke, unuka ili unuke – punoletno lice preko 18 godina), koji je francuski državljanin (ili kod sina ili ćerke u braku sa francuskim državljaninom), a koji ima prebivalište u Francuskoj.

Sledeća dva slučaja:
1.Kad je roditelj izdržavano lice mora da prikaže dokaze (da član porodice snosi troškove njegovog boravka u zemlji u kojoj boravi trenutno) da je na teretu svog potomka u zemlji u kojoj boravi: potomak mora tokom dužeg vremenskog perioda da doprinosi izdržavanju roditelja i to minimum godinu dana unazad - potvrda poreske uprave na dohodak od potomka, dokazi o uplatama novca roditelju (fotokopije transfera novca ili bankarskih prenosa sredstava, virmana itd).
Osim traženih dokaza, priložiti i pismeno obrazloženje o namerama podnosioca zahteva kako će obezbediti zdravstveno osiguranje tokom boravka u Francuskoj. Nakon odobrenja vize priložićete privatno zdravstveno osiguranje za prva tri meseca boravka.

2.Kada članovi porodice ne snose troškove roditelja (kada roditelj poseduje dovoljno ličnih sredstava kako bi mogao da boravi kod člana porodice a da mu ne bude na teretu): mora da prikaže dokaz da poseduje sopstvena neophodna sredstva, stalna i redovna za život u Francuskoj kako bi mogao da se brine za svoje potrebe a da ne bude na teretu svoje porodice u Francuskoj (penzija, pokretna ili nepokretna imovina, ušteđevina, ..). Osim traženih dokaza, neophodno je i pismeno obrazloženje na koji način ce biti zdravstveno osiguran za vreme boravka u Francuskoj. Privatno zdravstveno osiguranje je obavezno i podnosilac zahteva ga dostavlja nakon odobrenja vize.

publie le 03/07/2018

hautdepage