Viza za roditelja maloletnog francuskog državljanina

Ova viza je namenjena roditelju francuskog maloletnog državljanina koji želi da se nastani kod svoga deteta u Francuskoj, pod uslovom da taj roditelj izdržava dete.

Priložiti dokaze o srodstvo sa maloletnikom, dokaz o francuskom državljanstvu deteta, dokaz o prebivalištu maloletnika, zvanične dokaze da ga roditelj izdržava i da mu redovno šalje alimentaciju.

publie le 03/07/2018

hautdepage