Viza za stažistu au pair

Viza se odnosi na lica, koja imaju između 18 i 30 godina i koja žele da usavrše svoje znanje francuskog jezika u porodici, čiji je govorni jezik francuski. Stažista mora da priloži saglasnost za stažiranje “accord de placement au pair“ koju overava Regionalna Direkcija za preduzeća, konkurenciju, potrošnju, rad i zapošljavanje( DIRECCTE= Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) nadležna za departman u kome živi poslodavac (porodica domaćin stažiste).
Poslodavac podnosi zahtev za rad kod DIRECCTE-e (adrese nadležnih DIRECCTE su na njihovom sajtu).

Word - 81 ko
(Word - 81 ko)

publie le 03/07/2018

hautdepage