Viza za supružnika francuskog državljanina

Supružnik francuskog državljanina koji želi da se nastani u Francuskoj mora podneti zahtev za vizu za dugi boravak na period od godinu dana u Francuskoj ambasadi. Podnosilac zahteva mora priložiti dokaze o bračnom stanju , francusko državljanstvo supružnika i dokaz o boravku u Francuskoj bračnog druga. Ako je viza odobrena i čim lice stigne u Francusku, moraće da se podvrne lekarskom pregledu u Kancelarija za Imigraciju i Integraciju OFII-a, zatim će biti pozvano na testove iz francuskog jezika i vrednostima Francuske Republike pri Teritorijalnoj Direkciji OFII-a u mestu prebivališta.

Word - 75.5 ko
(Word - 75.5 ko)

publie le 03/07/2018

hautdepage