Viza za usvajanje maloletnog lica od strane francuskih državljana

Odeljenje za vize Ambasade Francuske izdaje vize za dugi boravak za usvajanje, isključivo deci čiji su dosijei za usvajanje predati međunarodnoj službi za usvajanje u Francuskoj (SAI=Service de l’adoption international).
Pre podnošenja zahteva za vizu obratiti se međunarodnoj službi za usvajanje u Francuskoj.
Informacije na : www.adoption.gouv.fr/le-service-de-...
Sastanak zakazati na telefona : 0381 11 302 35 00 ili 302 35 62 ili putem mejla: visa.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Objavljeno 03/07/2018

gore