Viza za zaposlene preko Kancelarija za Imigraciju i Integraciju OFII

Viza se odnosi na stranog državljanina koji želi da radi u Francuskoj i koji mora da poseduje dozvolu za rad na osnovu ugovora o radu ili ugovora o stažiranju ili dozvole za upućivanje na rad u inostranstvo, a koja je odobrena od Regionalne Direkcije za preduzeća, konkurenciju, potrošnju, rad i zapošljavanje (DIRECCTE= Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) za nadležan departman u Francuskoj. Poslodavac predaje zahtev za radnu dozvolu u DIRECCTE

Za rad duži od 3 meseca, Kancelarija za Imigraciju i Integraciju (OFII=Office Français de l’Immigration et l’Intégration) šalje dozvolu za rad overenu od strane DIRECCTE Ambasadi Francuske koja poziva radnika da preda zahtev za radnu vizu sa traženim dokumentima prema priloženom spisku.

Državljani nekih zemalja (državljani Evropske Unije, Švajcarske…) ili određene profesije ne podležu ovoj proceduri (naučnici, obavljanje trgovinske, industrijske ili zanatske delatnosti, slobodne delatnosti, viza „passeport et talent“ itd).

Za više informacija posetite sajt:
Office français de l’Immigration et de l’Intégration

Objavljeno 03/07/2018

gore