XV konferencija ambasadora Francuske

JPEGOvaj dogadjaj od 1993. okuplja svake godine, oko 180 sefova misija francuskih diplomatskih predstavnistava u svetu i vodece ljude iz centralne administracije Ministarstva za inostrane i evropske poslove. Visoki funkcioneri iz drugih administracija kao i brojne licnosti iz drugih minsitarstava, iz privatnog sektora, sveta ekonomije ili univerzitetskih krugova cesto su gosti na ovim susretima.

Ambasadorska konferencija ima za zadatak da pokrene raspavu i jasnije sagleda problematiku evropske i inostrane politike Francuske, njeno mesto u svetu kao i sredstva za delovanje koja su na raspolaganju njenim diplomatskim predstavnicima u inostranstvu.

Konferenciju otvara predsednik Republike, Nikola Sarkozi, u ponedeljak 27. avgusta, koji ce ambasadore docekati u Jelisejskoj palati. Zatim ce Ministar za inostrane i evropske poslove, g. Bernar Kusner, da otvori raspravu u Centru za medjunarodne konferencije.

Nabrojacemo, ilustracije radi, samo nekoliko tema o kojima ce biti reci na ovogodisnjem skupu ambasadora " Promocija demokratije i ljudskih prava", "Multipolarnost i multilateralizam naspram kriza i mondijalizacije", Novi centri moci i pravila igre svetske privrede", "Kako raditi sa akterima iz vandrzavnog sektora".

Objavljeno 23/08/2007

gore