Zahtevi za vizu [fr]

Zahtevi za vizu podneti u Srbiji se razmatraju u Francuskoj ambasadi u Beogradu.

Informacije vezane za pripremu, podnošenje i praćenje vašeg zahteva za vizu ćete dobiti na našem jedinstenom portalu France-visas na kome vas očekuju sve neophodne informacije za pripremu, podnošenje i praćenje vašeg zahteva za vizu. Kliknite na portal France-visas.

Glavni koraci u podnošenju zahteva za vizu

- Dali vam je potrebna viza ?

PNG Zahvaljujući portalu, France-visas (pomoć za vize), dobićete pomoć kako biste odredili da li vam treba viza i koji tip vize vam treba, a u skladu sa vašom situacijom. Dobićete informaciju o dokumentima koja treba da priložite uz svoj zahtev, kao i o cenovniku razmatranja viza.

.

- Popunite obrazac on-line

PNG Nakon provere dali vam je potrebna-viza i ukoliko jeste- koja, popunjavate svoj obrazac on-line na portalu. Od vas će biti traženo da napravite nalog i France- visas će vas pratiti tokom cele procedure podnošenja zahteva za vizu.

.
- Podnošenje zahteva za vizu

PNG Kad budete popunili on-line svoj obrazac za vizu, preostaje vam da ga predate, zajedno sa traženim dokumentima, u centru za vize kome pripadate. Na portalu France-visas saznaćete kome ćete se obratiti i kako ćete podneti vaš zahtev.

.
- Pratite vaš zahtev za vizu

PNG Kad budete podneli svoj zahtev, pratite njegov tok preko svog naloga i saznaje te kad i kako da preuzmete pasoš i kako da se pripremite za svoj dolazak u Francusku.

.

Pažnja :

U zavisnosti od zemlje i perioda godine, postoje različiti rokovi za zakazivanje sastanka za vizu, kao i za razmatranje zahteva.

Od korisnika se očekuje da imaju u vidu sve rokove (zakazivanja i razmatranja) u odnosu na datum svog putovanja da u skladu sa tim blagovremeno zakažu dolazak u ambasadu.

Objavljeno 12/06/2018

gore