Zahtevi za vizu [fr]

Zahtevi za vizu podneti u Srbiji se razmatraju u Francuskoj ambasadi u Beogradu.

JPEG


Od 9. juna, ponovo se postupno vraća usluga izdavanje viza.

Za bilo koji zahtev za vizu, proceduru morate započnete na portalu France-Visas

Da biste podneli zahtev, morate da zakažete sastanak onlajn putem sledećeg linka:

Prilikom prijema podnosilaca zahteva za vizu posebna pažnja će biti posvećena zaštiti zdravlja: molimo Vas da na zakazani sastanak ponesete masku i svoju olovku. Ulazak u ambasadu biće dozvoljen samo podnosiocima zahteva za vize.

Informacije vezane za pripremu, podnošenje i praćenje vašeg zahteva za vizu ćete dobiti na našem jedinstenom portalu France-visas.

France-visas je jedinstveni portal na kome ćete dobiti sve potrebne informacije i pomoći pri svakom koraku vašeg zahteva (priprema zahteva, popunjavanje, podnošenje i praćenje zahteva).

Važne informacije o ograničenjima putovanja u vezi Covida 19

Putovanja između Francuske i stranih zemalja ponovo se otvaraju prema pravilima koje se razlikuju u zavisnosti od zdravstvene situacije u tim zemljama i od statusa vakcinacije putnika. Klasifikacija zemalja je definisana na osnovu zdravstvenih pokazatelja.

Lista zemalja će verovatno biti prilagođavana promenama u epidemiološkoj situaciji (lista je dostupna ovde)

Prema tome, svaki ulazak u Francusku iz zemlje van evropskog prostora (Evropska unija, Andora, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Sveta Stolica i Švajcarska) sa izuzetkom Australije, Južne Koreje, Izraela, Japana, Libana, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Singapur potpada pod određena pravila.

Srbija je svrstana u zelenu zonu, što podrazumeva, od 24. juna 2021. godine, primenu zdravstvenih mera za ulazak u Francusku, o kojima više detalja možete da pronađete ovde.

Putnicima koji se ne pridržavaju propisanih zdravstvenih mera neće biti odobren ulazak na teritoriju Francuske čak i ako im je izdata viza. Imaoci viza nisu automatski ovlašćeni za ulazak u Francusku i moraju da se pridržavaju uslova za ulazak u zemlju koji su na snazi.

Glavni koraci u podnošenju zahteva za vizu

- Da li vam je potrebna viza ?

PNG Portal France-visas (pomoć za vize), će vam pomoći da odredite da li vam je potrebna viza i koji tip vize vam je potreban u skladu sa vašom situacijom. Dobićete informaciju i o dokumentaciji koju treba da priložite uz svoj zahtev, kao i o cenovniku za usluge razmatranja vize.

- Popunite obrazac on-line

PNG Nakon provere da li vam je potrebna-viza ili ne, i ukoliko jeste- koja, popunjavate svoj obrazac on-line na portalu. Od vas će biti traženo da kreirate nalog i France-visas će vas pratiti tokom cele procedure podnošenja zahteva za vizu.

- Podnošenje zahteva za vizu

PNG Kada predate on-line obrazac za vizu, preostaje vam da ga predate, zajedno sa traženim dokumentima, u centru za vize kome pripadate. Na portalu France-visas saznaćete kome ćete se obratiti i kako ćete podneti vaš zahtev.

- Pratite vaš zahtev za vizu

PNG Kad budete podneli svoj zahtev, pratite u kojoj je fazi preko svog naloga i saznaj te kad i kako da preuzmete pasoš i kako da pripremite svoj dolazak u Francusku.

Pažnja

U zavisnosti od zemlje i perioda godine, postoje različiti rokovi za zakazivanje sastanka za vizu, kao i za razmatranje zahteva.

Obavezno zakazite termin za vize.
Zakazivanje i informacije za vize su na sajtu: https://france-visas.gouv.fr/web/rs/a-qui-sadresser

Od korisnika se očekuje da sve rokove (zakazivanja i razmatranja) usklade sa datumomsvog putovanja, i da blagovremeno zakažu dolazak u ambasadu.

Cenovnik

Preuzmite cenovnik za vize ovde :

PDF - 613.2 ko
(PDF - 613.2 ko)

Fotografije:

PDF - 1.2 Mo
(PDF - 1.2 Mo)

Kako izračunati broj dana boravka u zoni Šengena

Korisni linkovi:

“Venir en France „ (Doći u Francusku) na sajtu France-Diplomatie.

publie le 02/07/2021

hautdepage