Zahtevi za vizu [fr]

Zahtevi za vizu podneti u Srbiji se razmatraju u Francuskoj ambasadi u Beogradu.

JPEG

Francuska vlada je definisala listu trećih zemalja za koje nema restrikcija ulaska zbog pandemije covid-19. Srbija nije na toj listi od 17. jula 2020. godine.

Izdavanje viza će biti omogućeno tek kada Srbija bude ponovo na listi. Ostaje mogućnost unošenja zahteva na portalu France-visas i podnošenja dokumenata u ambasadi, uz onlajn zakazivanje.

Prilikom prijema podnosilaca zahteva za vizu posebna pažnja će biti posvećena zaštiti zdravlja: molimo Vas da na zakazani sastanak ponesete masku i svoju olovku. Ulazak u ambasadu biće dozvoljen samo podnosiocima zahteva za vize.

Informacije vezane za pripremu, podnošenje i praćenje vašeg zahteva za vizu ćete dobiti na našem jedinstenom portalu France-visas.

France-visas je jedinstveni portal na kome ćete dobiti sve potrebne informacije i pomoći pri svakom koraku vašeg zahteva (priprema zahteva, popunjavanje, podnošenje i praćenje zahteva).

Pažnja : obavezno je zakazivanje za podnošenje zahteva za vizu.

Zakazivanje i informacije

Glavni koraci u podnošenju zahteva za vizu

- Da li vam je potrebna viza ?

PNG Portal France-visas (pomoć za vize), će vam pomoći da odredite da li vam je potrebna viza i koji tip vize vam je potreban u skladu sa vašom situacijom. Dobićete informaciju i o dokumentaciji koju treba da priložite uz svoj zahtev, kao i o cenovniku za usluge razmatranja vize.

- Popunite obrazac on-line

PNG Nakon provere da li vam je potrebna-viza ili ne, i ukoliko jeste- koja, popunjavate svoj obrazac on-line na portalu. Od vas će biti traženo da kreirate nalog i France-visas će vas pratiti tokom cele procedure podnošenja zahteva za vizu.

- Podnošenje zahteva za vizu

PNG Kada predate on-line obrazac za vizu, preostaje vam da ga predate, zajedno sa traženim dokumentima, u centru za vize kome pripadate. Na portalu France-visas saznaćete kome ćete se obratiti i kako ćete podneti vaš zahtev.

- Pratite vaš zahtev za vizu

PNG Kad budete podneli svoj zahtev, pratite u kojoj je fazi preko svog naloga i saznaj te kad i kako da preuzmete pasoš i kako da pripremite svoj dolazak u Francusku.

Pažnja

U zavisnosti od zemlje i perioda godine, postoje različiti rokovi za zakazivanje sastanka za vizu, kao i za razmatranje zahteva.

Obavezno zakazite termin za vize.
Zakazivanje i informacije za vize su na sajtu: https://france-visas.gouv.fr/web/rs/a-qui-sadresser

Od korisnika se očekuje da sve rokove (zakazivanja i razmatranja) usklade sa datumomsvog putovanja, i da blagovremeno zakažu dolazak u ambasadu.

Cenovnik

Preuzmite cenovnik za vize ovde :

PDF - 613.2 ko
(PDF - 613.2 ko)

Fotografije:

PDF - 1.2 Mo
(PDF - 1.2 Mo)

Kako izračunati broj dana boravka u zoni Šengena

Korisni linkovi:

“Venir en France „ (Doći u Francusku) na sajtu France-Diplomatie.

publie le 27/07/2020

hautdepage