Žan Pol Bled postao član SANU [fr]

Odeljenje za istoriju Srpske Akademije Nauka i Umetnosti (SANU) organizovalo je 5. oktobra predavanje na temu mita o Franji Josifu, austrougarskom caru povodom stogodišnjice od njegove smrti.

Akademija nauka pozvala je tom prilikom Žan Pola Bleda, profesora sa pariske Sorbone (Pariz IV) na katedri za istoriju savremene Nemačke i germanskog sveta. Predsednik SANU, g. Vladimir Kostic, otvorio je predavanje i tom prilikom zvanično uručio profesoru Bledu povelju o članstvu u Akademiji Nauka koje je SANU izglasala u decembru 2015. .

JPEG

Profesor Bled je brojnoj publici u kojoj su, osim brojnih članova Akademije, univerzitetskih radnika i studenata, bili i ambasadorka Francuske sa suprugom, predstavio ličnost cara Austrije i kralja Ugarske od 1848 do 1916, Franje Josifa. U svom bogatom i zanimljivom izlaganju insistirao je na ulozi koju je vremešni car imao u austrougarskoj monarhiji. U vremenu kriza i nacionalnih previranja koji su obeležili njegovo doba, sam monarh je sibolizovao sigurnost i oličavao celu Habsburšku carevinu do 1916.

JPEG

Ovim predavanjem je još jednom potvrđen kvalitet naučnih i istraživačkih veza koje postoje između srspkih i francuskih univerziteta i profesora. Bled je već dugo godina prijatelj Srbije gde su prevedene i objavljene mnoge njegove knjige, o Bizmarku, ocu nemačkog ujedinjenja, o Franji Josifu ili o Evropi i istočnom pitanju (1878-1923) dok je poslednja u nizu « Hitlerovi ljudi », upravo izašla iz štampe.

publie le 10/10/2016

hautdepage