Životna sredina i Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP 21) : sastanak francusko-srpske radne grupe

Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji francuskog i srpskog Ministarstva za životnu sredinu u novembru 2013, u Beogradu je održan 10. marta 2015. drugi sastanak bilateralne radne grupe za primenu ovog sporazuma. Ambasador je otvorila ovaj sastanak sa gđom Stanom Božović, državnim sekretarom za životnu sredinu.

Ambasador je takođe predstavila ciljeve Konferencije o klimatskim promenama (COP 21) koja će se održati u Parizu u decembru 2015. Podvukla je rastuću mobilizaciju Srbije i brzi napredak priprema koje Srbija vrši po pitanju nacionalnog doprinosa univerzalnom i obavezujućem sporazumu koji treba da bude zaključen tom prilikom, i saopštila je da Francuska stoji na raspolaganju Srbiji da joj pomogne na tom zadatku.

JPEG

JPEG

Gđa Sulie, stalni član Generalnog saveta za životnu sredinu i održivi razvoj, i g. Boagijom, zamenik direktora za međunarodnu razmenu Ministarstva za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, su obavestili srpsku stranu o pomacima do kojih je došlo u Francuskoj u ovom sektoru, a naročito o Zakonu o energetskoj tranziciji. Uspostavili su sa predstavnicima različitih službi srpskog Ministarstva program saradnje za 2015. godinu koji podrazumeva mapiranje zaštićenih prirodnih područja, preuzimanje evropskih tekovina u oblasti kvaliteta vazduha i zaštite od buke, tretiranje opasnog otpada.
Sastanak je nastavljen u utorak i sredu tokom radnih seminara, od koji je jedan bio posvećen upravljanju vodama, a drugi prevenciji od poplava, temama čiji je značaj očigledan imajući u vidu rizike kojima je Srbija izložena, kao što je nažalost to bio slučaj 2014.

publie le 02/03/2018

hautdepage