Zvanična poseta ministra Državne uprave i lokalne samouprave, Branka RUŽIĆA (Pariz, 26-28.11.2019) [fr]

Saradnja između dva ministarstva zadužena za Javnu upravu nastavlja da se produbljuje, o čemu svedoči novi susret u Parizu između ministara Olivijea Dispota i Branka Ružića, od 26. do 28. novembra, tokomNedelje inovacija u javnoj upravi.

Ova poseta deo je aktivnosti dogovorenih između ministra Ružića i državnog sekretara Olivijea Disopta tokom njegove posete Beogradu 9. i 10. septembra 2019. godine.

Ministar i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gdin Mihailo Jovanović, imali su priliku da razgovaraju sa predstavnicima različitih aktera iz javnog i privatnog sektora, kao i iz udruženja angažovanih na inovacijima u javnoj upravi u Francuskoj, kao što su:

-  Međuministarska direkcija za promene u javnoj upravi koja koordinira programom Javna uprava 2022 i koja je zadužena za praćene izvršenja planova za promene u ministarstvima. Oslanja se na administracije u fazi eksperimentacije ili na razvijanje njihovih projekata, uključujući i metode koje su usmerene na mišljenje korisnika, zajedničku izgradnju i dizajn, oslanjajući se na digitalizaciju, doprinos bihevioralnih nauka ili veštačke inteligencije. Zalaže se za generalizaciju inovativnog načina razmišljanja u javnoj upravi (umrežavanje profesionalnih zajednica, Nedelja inovacija u javnoj upravi, Kampus transformacija u javnoj upravi...);

-  Odeljenje ETALAB https://www.etalab.gouv.fr/, koje koordinira koncepcijom i sprovođenjem državne strategije u domenu podataka, u okviru međuministarske direkcije za digitalizaciju https://www.numerique.gouv.fr/dinum/ ;

-  Međuresorski informatički centar za ljudske resurse/CISIRH, koji razvija zajednička informatička rešenja za upravljanje ljudskim resursima u svim ministarstvima, uključujući i veštačku inteligenciju;

-  Fabrika ljudskih resursa/Fabrique RH, laboratorija inovacija u domenu ljudskih resursa pri Prefekturi regije Il-de-Frans, koja omogućava državnim službenicima ove regije da pokrenu svoje inovativne projekte u oblasti ljudskih resursa. Fabrika ljudskih resursa/Fabrique RH smeštena je u Stanici F/Station F , najvećem kampusu start-up preduzeća na svetu, u okviru jedinstvenog predstavništva 35 javnih službi kojima upravlja French Tech Central;

-  udruženje mladih državnih službenika FP21 čiji je cilj interna transformacija javne uprave kroz promovisanje pristupa mladih javnom sektoru, kroz razgovore o budućnosti javnog sektora i kroz valorizaciju poslova u javnom sektoru;

-  dva udruženja : Otvorena demokratija/Démocratie Ouverte angažovano na pitanjima demokratske tranzicije, građanskog aktivizma i građanskih tehnologija („civic tech“) i 27. Region/La 27e Région angažovano na transformaciji javne akcije.

Tokom posete ENA delegacija je testirala modalitete obuka za javni govor u virtualnoj realnosti. Nakon ove posete, ministar je uputio poziv direktoru ENA, gdinu Patriku Žeraru da prisustvuje inauguraciji nove zgrade Nacionalne akademije za javnu upravu.

Objavljeno 03/12/2019

gore