COP 21: 9. decembar, dan deseti. Nova verzija sporazuma [fr]

Predsednik COP21, Loran Fabius, bio je veoma zadovoljan napretkom koji je ostvaren: u sredu 9. novembra u 15h dobio je verziju sporazuma koja je sa 43 pala na 29 strana i bez 75% teksta koji je bio dat u zagradama u više varijanti. « jesmo napredovali, ali ostalo je još i mnogo posla da se uradi » izjavio je Fabius. « Ostaje da se ozbiljno razmotre tri sveprožimajuća pitanja: diferencijacija, finansiranje i ambicioznost sporazuma. » Što devedeset šest (196) potpisnica se sastaje u sredu u 20h u okviru Pariskog komiteta, radiće se na novoj verziji teksta do petka, kada bi trebalo da se dođe do poslednje verzije.

publie le 11/12/2015

hautdepage