Francuska ambasada i SKGO potpisali akcioni plan za 2020. [fr]

Odeljenje za saradnju Francuske ambasade i SKGO proslavili su 20 godina saradnje potpisivanjem akcionog plana za 2020. godinu.

Ambasada Francuske u Srbiji i Stalna konferencija gradova i opština Srbije (SKGO) već 20 godina zajedno sarađuju na razvoju decentralizovane saradnje u Srbiji i stvaranju uslova za uspostavljanje partnerstava između lokalnih vlasti dve zemlje. Ova saradnja je takođe deo podrške Francuske Republike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i međunarodne saradnje gradova i opstina.

Trenutno ima osam aktivnih partnerstava između francuskih i srpskih lokalnih zajednica, među kojima su neka koja koja su veoma aktivna već nekoliko decenija, kao na primer partnerstvoj između gradova Sirena i Kragujevca. Neka druga partnerstva, koja nisu bila aktivna unazad nekoliko godina, sada iznova pokreću svoju saradnju: to je na primer slučaj sa saradnjom između Nevera i Sremske Mitrovice.

Od 2009. godine realizuje se i Program međunarodnih volontera u SKGO, gde SKGO ima na raspolaganju jednog/u koordinatora/ku koji/a se bavi saradnjom francuskih i srpskih opština.

U okviru podrške koju Francuska pruža Srbiji u procesu EU integracija, Odeljenje za saradnju i kulturu Ambasade Francuske nastoji da omogući realizacija projekata između srpskih i fracuskih opština, što iz fondova Ministarstva spoljnih poslova Francuske, što kroz konkurse iz evropskih fondova. Ambasada i SKGO takođe motivišu nove lokalne samouprave da se uključe u saradnju sa francuskim opštinama i nastoje da uspostave odgovarajuće kontakte sa potencijalnim partnerima u Francuskoj.

Svake godine, potpisuje se zajednički akcioni plan kako bi se organizovale aktivnosti u okviru saradnje između dve institucije. Ovogodišnji akcioni plan biće naročito fokusiran na pitanja rodne ravnopravnosti, poštovanje vladavine prava, podizanje svesti mladih i njihovo učešće u javnom zivotu, lokalnom ekonomskom razvoju, životnoj sredini i urbanom planiranju.

publie le 27/02/2020

hautdepage