Konzularno odeljenje [fr]

Konzularno odeljenje je zaduzeno za francusku zajednicu kojom upravlja u skladu sa francuskim zakonom i propisima. Obezbeđuje njenu zaštitu od stranih vlasti, u granicama lokalnog zakonodavstva. Takođe je zadužena za izdavanje viza za strane državljane koji žele da putuju u Francusku.

PNG

Radno vreme i kontakt telefoni

Služba za francuske državljane :
Konzularne službe rade sa strankama od ponedeljka do petka od 9h do 12h30, isključivo na zakazivanje.
Za zakazivanje, kontaktirajte ambasadu putem telefona na sledeći broj : + 381 (0) 11 302 35 23 / + 381 (0) 11 302 35 52 ili putem maila na sledećoj adresi : fslt.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Odeljenje za vize :
Podnošenje zahteva se vrši uz zakazivanje od ponedeljka do četvrtka od 09h do 12h. Kliknite ovde.
Preuzimanje pasoša ili predaja dodatnih dokumenata bez zakazivanja istim danima od 12h30 do 13h00.

Svaki podnosilac zahteva za vizu mora pre svog dolaska u zakazanom terminu da se registruje na sajt France-Visa.

Kontakt putem maila : visas.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Zbog zdravstvene krize vezane za Covid-19, izdavanje viza obustavlja se do daljnjeg. Za sve ostale sastanke, potrebno je da u ambasadu dođete sa maskom i obaveznom hemijskom olovkom crne boje.

Njegova uloga

Šta konzularno odeljenje može da uradi:

U slučaju gubitka ili kradje dokumenta konzulat će moći :
Da vam obezbedi potvrde na osnovu gubitka ili kradje dokumenata, to jest : pasoša, lične karte ili vozačke dozvole na osnovu priložene izjave izdate od strane lokalne policije. Takodje :

 • nakon provere, da vam izda pasovan isključivo radi vašeg povratka u Francusku
  ili
 • nakon konsultacije organa (Prefekture ili konzulata koji je izdao pasoš), da vam izda novi pasoš.

U slučaju finansijskih poteškoća, konzulat će biti u mogućnosti da vas savetuje o najefikasnijem i najbržem načinu da vam rodbina ili bliski prijatelji mogu poslati u naj kraćem roku potreban novca.

U slučaju lišavanja slobode ili služenja zatvorske kazne možete zatražiti da konzulat bude obavešten. Konzul mora biti u mogućnosti da saopšti lokalnim vlastima da ste pod zaštitom francuskog konzulata i da sazna motive vašeg lišavanja slobode. Ukoliko ste saglasni, obavestiće vašu porodicu i pribaviće neophodne dozvole kako bi vas posetio. Takodje će proveriti vaše uslove pritvora kao i poštovanje lokalnog zakona. Kako bi vam pomogao u sudskom procesu, konzul će vam predložiti izbor advokata koji bi mogao da vas brani pred sudom (troškove advokata ćete lično snositi).

U slučaju bolesti, konzulat će vas uputiti na proverenog lekara opšte prakse, i ako je to moguće, na listu lekara specijaliste. U svakom slučaju, troškove snosite lično.

U slučaju teške saobraćajne nesreće, konzulat može da obavesti vašu porodicu i razmotri sa njom mere koje treba preduzeti: bolničko lečenje ili povratak u Francusku (nastali troškovi lečenja u ćete lično snositi,
(preporučuje se da uplatite putno osiguranje za povratak u Francusku u slučaju nezgode).

Ukoliko dođe do smrtnog slučaja, konzulat obaveštava porodicu i daje savete o formalnostima za vraćanje u Francusku posmrtnih ostataka ili urne. Troškove snosi porodica ili osiguravajuće društvo pokojnika.

U slučaju raznih problema sa lokalnim vlastima ili pojedincima, konzulat može da vas savetuje i pruži vam korisne adrese (lokalne vlasti, advokati, prevodioci itd.).

Po pitanju matične službe, konzularno odeljenje može proknjižiti izvode iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih izdate od strane srpskih vlasti i koji se tiču najmanje jednog francuskog državljanina, kliknite ovde.

Što se tiče francuske zajednice koja je nastanjena u Srbiji, konzularno odljenje je zaduženo za:

 • izdavanje ličnih i putnih dokumenata : kliknite ovde,
 • upis u registar francuskih državljana sa prebivalištem van Francuske (konzularna registracija): kliknite ovde,
 • Socijalne pomoći (mesečne naknade, povremene pomoći i školske stipendije) : kliknite ovde,
 • Državljanstvo : kliknite ovde,
 • Izdavanje dokumenta PACS : kliknite ovde,

Za strane državljane koji imaju prebivalište u Srbiji, konzularno odeljenje nadležno je za izdavanje vize za boravak u Francuskoj pod određenim uslovima : kliknite ovde.

Šta nije u nadležnosti konzularnog odeljenja :

 • Da organizuje vaš povratak u Francusku o trošku države, osim u slučaju izuzetno ozbiljne situacije i pod uslovom naknadne nadoknade.
 • Da plati novčanu kaznu, hotelski račun, bolničke troškove ili bilo koji drugi trošak koji imate.
 • Da vam pozajmi novac bez prethodno dobijenih garancija.
 • Da vam odmah izda pasoš.
 • Da vam izda vozačku dozvolu.
 • Da interveniše u sudksom pravnom postupku radi vašeg oslobađanja u koliko ste umešani u pravni slučaj ili optuženi za delo počinjeno na teritoriji zemlje domaćina.
 • Da zameni turističku agenciju, bankarski sistem ili osiguravajuće kompanije.
 • Da zvanično obezbedi vašu konzularnu zaštitu ukoliko imate državljanstvo države u koju putujete.

publie le 28/08/2020

hautdepage